Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού Ελευθερίας 39, της Αντωνοπούλου Καλλιόπης του Αθανασίου για το χρονικό διάστημα 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: