Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ,ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), επί της οδού Ακριτών 15, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων,ιδιοκτησίας της Ανθουλά Αγγελικής του Γεωργίου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31

Αριθμός Απόφασης:

47

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: