Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕNEIO επί της οδού Ελευθερίας 75, στη δημοτική κοινότητα Αμπελοκήπων, του Μαμαντζή Δημήτριου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: