Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού Θ.Χατζίκου 16, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, ιδιοκτησίας του Αγούλα Γεωργίου του Αστέριου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 εως 31/12/2014.

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: