Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ επί της οδού Μ. Αιμιλιανού 22, του Κουρτίδη Βασίλειου του Άνθιμου, για το χρονικό διάστημα 1-1-2013 έως 31-12-2013

Αριθμός Απόφασης:

55

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: