Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ, επί της οδού Ν.Κυριακίδη 17, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, ιδιοκτησίας της εταιρίας Γ.ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

98

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: