Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, επί της οδού ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 37, ιδιοκτησίας του ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜ

Αριθμός Απόφασης:

91

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: