Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΥΛΙΚΕΙΟ (εντός ερασιτεχνικής σχολής χορού), επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 98, ιδιοκτησίας της Γκόρη Ανδρομάχης του Δημητρίου από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

68

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

25/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: