Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, επί της οδού Ακριτών 29, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Καπετανάκη Αθανάσιου του Νικολάου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-

Αριθμός Απόφασης:

49

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: