Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ επί της οδού Γ.Χαλκίδη 48, της Παυλίδου Πολυξένης για χρονικό διάστημα από 12-9-2011 έως 31-12-2011.

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: