Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 42, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, της Λιτσάκη Ασημένιας , για το χρονικό διάστημα από 18-6-2013 έως 31-12-2013.

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: