Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Στ.Ελμάζη –Π.Γρηγορίου – Π. Ιωακείμ 1 ιδιοκτησίας Κοϊσοβα Αναστασίας για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: