Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Ελευθερίας 39 ιδιοκτησίας «Καραπιπέρης Θ. και Σια ΟΕ» για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

36

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: