Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Φιλιππουπόλεως 68 ιδιοκτησίας «Μουρατίδης Κ. Κουστιάνης Δ. Παπαδόπουλος Ι. ΟΕ» για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: