Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Λ. Καλλιθέας 3 ιδιοκτησίας Καραμανίδη Άνθιμου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

42

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: