Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ επί της οδού Γ.Τζεκάκη 44β στην εταιρία «ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για όλο το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: