Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε «Μικτό κατάστημα καφετέρια με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου» επί της οδού Αμπελώνων 43 ιδιοκτησίας Κρητικόπουλου Αλέξανδρου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

89

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: