Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε «Παιδότοπο» επί της οδού Γ. Χαλκίδη 1 ιδιοκτησίας Κόπτη Ελένης για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: