Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Αριθμός Απόφασης:

52

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: