Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. της Λάλα Άννας, «καφετέρια- αναψυκτήριο», οδός Ελ. Βενιζέλου 129

Αριθμός Απόφασης:

62

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων