Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Aπατζίδη Θεόδωρου, «μικτό κατάστημα –κυλικείο με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου», οδός Μ. Αλεξάνδρου 48

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: