Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Χαϊτίδη Σάββα, «καφετέρια με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου» οδός Αμπελώνων 43

Αριθμός Απόφασης:

146

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: