Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Ευθυμιάδη Παναγιώτη, «καφενείο», οδός Πανταζοπούλου 7

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: