Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Tσαπακίδη Αλέξανδρο, «μικτό κατάστημα καφενείο με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου», οδός 28ης Οκτωβρίου 78

Αριθμός Απόφασης:

94

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: