Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Tσιρόπουλου Ευστρατίου, «καφετέρια», οδός 28ης Οκτωβρίου 73

Αριθμός Απόφασης:

58

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων