Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες μας

Αριθμός Απόφασης:

34

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: