Χορήγηση - έγκριση εξουσιοδότησης στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, κ. Αντώνη Χρίστογλου (επί παγία αντιμισθία), όπως παραστεί στις παρακάτω υποθέσεις:

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: