Χορήγηση εξουσιοδότησης στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Αντώνιο Χρίστογλου, (ΑΜ 3299).

Αριθμός Απόφασης:

364

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: