Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κο Χρίστογλου Αντώνη όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης :

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: