Χορήγηση εξουσιοδότησης των Νομικών Συμβούλων του Δήμου κου Αντωνίου Χρίστογλου και Διονύσιου Δήμου (Επί παγία αντιμισθία)

Αριθμός Απόφασης:

029

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: