Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου κου Διονύσιου Δήμου του Γεωργίου

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/05/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: