Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, κου Αντώνιου Χρίστογλου.

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: