Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Αντώνη Χρίστογλου

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: