Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Αντώνη Χρίστογλου όπως να παραστεί στις παρακάτω υποθέσεις:

Αριθμός Απόφασης:

292

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: