Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Αντωνίου Χρίστογλου (Επί παγία αντιμισθία) όπως παραστεί σε υπόθεση & του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Διονύση Δήμου για κατάθεση προσφυγής στις διοικητικές αρχές

Αριθμός Απόφασης:

036

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: