Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Αντωνίου Χρίστογλου

Αριθμός Απόφασης:

097

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: