Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες μας.

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: