Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 2 του Ν. 3463/06.

Αριθμός Απόφασης:

37

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

27/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: