Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμός Απόφασης:

08

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: