Χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 13 στην Ιωαννίδου Ελένη

Αριθμός Απόφασης:

79

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: