Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) στην περιοχή Κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης στον τομέα Α-42, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, στην εταιρία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Αριθμός Απόφασης:

067

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: