Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) στην περιοχή Κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης στον τομέα Δ 14-15, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης στον ΒΕΛΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Αντωνίου

Αριθμός Απόφασης:

071

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: