Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) στην περιοχή Κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης στον τομέα Δ 33-34, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, στην εταιρία ‘’Α.Β.Π. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ’’

Αριθμός Απόφασης:

053

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: