Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), επί της οδού ΣΤ.ΕΛΜΑΖΗ 12, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στη ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

048

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: