Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, Κρεοπωλείο- Παντοπωλείο, επί της οδού Αμπελώνων 60, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον ΛΑΧΑΝΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

037

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: