Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), επί της οδού Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ.10, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στην εταιρία ΣΕΚΚΟΥΛΙΔΗΣ Ε.- ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Β. Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

063

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: