Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού Πατρ. Γρηγορίου Ε’ αρ. 36, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στη ΣΑΣΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου

Αριθμός Απόφασης:

077

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

16/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: