Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού ΣΤ.ΕΛΜΑΖΗ 51, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων στον ΚΟΥΚΟΒΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

059

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: