Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας), ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, επί της οδού Θ.ΧΑΤΖΙΚΟΥ 15, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης στον ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

042

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: