Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) ΠΙΤΣΑΡΙΑ, ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ επί της οδού Θ.ΧΑΤΖΙΚΟΥ 64, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, στον ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΟΜΗΡΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

011

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

14/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: